P/E och P/S-tal

I fundamentalanalys använder man sig av p/e och p/s för att beräkna vad som är värt att betala för en aktie i ett bolag. Med hjälp av dessa uträkningar kan man enkelt och snabbt få ett kvitto på bolagens kapacitet samt slagkraftighet på marknaden.

P/E

P/E står för price/earnings som på svenska blir pris/ vinst. Detta använder man sig av om man vill veta om bolagets aktier har en hög eller låg värdering. Genom att dividera priset per aktie med vinsten per aktie, får man fram vad man ska behöva betala för aktien, i relation till vad man kan tjäna på den. Med hjälp av P/E talen kan man också jämföra olika bolag på marknaden. Det fungerar dock bäst om man jämför bolag i samma bransch. Lågt P/E tal betyder att bolagets aktie är billig och lågt värderad medan högt P/E tal ger motsatsen.

Exempel: Vi har en aktie som kostar hundra kronor, vinsten per aktie är tio kr. 100/10=10. Alltså är P/E=10. Man får betala 10 kronor för varje krona bolaget tjänar. Bolag som går mycket med vinst brukar ha höga P/E tal . Men det kan också betyda att bolaget är övervärderat.

P/S

P/S står för price/sales som på svenska blir pris/försäljning. Vill man ha reda på försäljningen per aktie i förhållande till aktiepriset räknar man ut P/S. Precis som med P/E dividerar man. Kvoten ger aktiepriset i relation till företagets försäljning. Ett högt P/S tal tyder på att förväntningarna på företaget är stora. Ett företag med lågt P/S tal har inte så höga förväntningar på sig.