Fundamental analys

Efter den stora börskraschen 1929 försökte många analytiker hitta ett säkrare och mer logiskt sätt att värdera ett bolag. David Dodds och Benjamin Graham lyckades i boken "Security analysis" från 1934. Det är från den boken det fundamentala tänkandet på börsen har sina rötter. Deras modeller och tankesätt används än idag av många analytiker.

Ordet "fundamental" betyder grundläggande, och det är det en fundamental analys är. En grundläggande analys av en fond, aktie eller annat slags värdepapper.

Man kan säga att en fundamental analys är raka motsatsen till en teknisk analys. En teknisk analys går på marknadens förväntningar och trender. Fundamental analys använder sig däremot av bolagets prestation, redovisade vinster etc. Utifrån det försöker man få en bild av bolagets framtid.

På grund av att det finns ett så stort utbud av investeringsstrategier inom fundamental analys finns det vissa som säger att fundamental analys är grundstenen i all investering, - behärskar du det behärskar du marknaden.

Det första man kollar på som en fundamental analytiker är utbud och efterfrågan. Det är det som styr kursen. Sen i sin tur ser man på vad det är som styr efterfrågan.

Fundamentala analytiker ställer sig dessa frågor:

Ökar bolagets vinster?
Går bolaget med vinst?
Är bolaget starkt nog att slå ut sina konkurrenter i framtiden?
Om bolaget har skulder, kan bandet betala tillbaka dem?

Självklart finns det många fler frågor man kan ställa sig in man investerar i ett bolag. Men detta är grundstenen i fundamentalt tänkande. I grund och botten finns det bara en fråga: Är bolagets aktier en bra investering?